• Wielofunkcyjna aplikacja mobilna
  • Dostęp gdziekolwiek jesteś
  • Asystent rozmów

Funkcjonalności • bs4 mobile

Sprawdź funkcje dostępne dla Twojego systemu operacyjnego!

Kartoteki kontrahentów
Wprowadzanie informacji jednocześnie do systemu stacjonarnego i mobilnego od ręki, na ekranie smartfona i łatwy dostęp do odpowiednich danych we właściwym czasie.
więcej...
Odrębne kartoteki osób kontaktowych kontrahenta
Każda osoba ma swoją kartotekę, gdzie oprócz podstawowych danych są również wszystkie zdarzenia powiązane z danym kontaktem, takie jak korespondencja e-mailowa, informacje o spotkaniach itd.
Odrębne kartoteki adresów siedzib kontrahenta
Do każdego kontrahenta można przyporządkować więcej niż jeden adres i oznaczać je na różne sposoby, np. główny, do wysyłki faktur itp.
Graficzny terminarz zadań
Wygodne dodawanie, edycja i przesuwanie zadań swoich lub podwładnych, podgląd do określonych kalendarzy współpracowników.
więcej...
Kartoteki zleceń
Pełna informacja o przebiegu każdego zlecenia, łatwy dostęp do powiązanych obiektów w systemie (korespondencji, zadań, komunikatów i innych) oraz wygodne zarządzanie wszystkimi zadaniami.
więcej...
Automatyczna i ręczna rejestracja zdarzeń – historii działań
Zdarzenia zapisywane w kartotece kontrahenta ręcznie (np. spotkania, wysłane oferty) i automatycznie (np. wysłany newsletter, wygenerowana faktura).
Kartoteki transakcji z zestawieniem pozycji
Każda transakcja w osobnej kartotece, łącznie z danymi o kontrahencie, listą wycenionych usług lub produktów i zdarzeniami dotyczącymi danej transakcji.
Kartoteki faktur
Odrębne kartoteki faktur, gdzie znajdują się dotyczące ich podstawowe dane (kiedy wystawiona, dla kogo, na jaką kwotę, termin zapłaty) oraz lista produktów lub usług zawartych na danej fakturze.
Konfigurowalne zestawienia
Wszystkie zestawienia danych w systemie możemy dostosować do potrzeb firmy, zmieniając kolumny, kryteria wyszukiwania, a nawet zmieniając typ pól na takie, które można edytować bezpośrednio w zestawieniu.
Konfigurowalne kartoteki i formularze
Możemy skonfigurować w kartotekach dowolne pola tekstowe, liczbowe, listy wyboru itp., aby umożliwić zbieranie danych specyficznych dla Twojej branży lub firmy. Analogicznie w formularzach również konfigurujemy odpowiednie pola na wprowadzanie różnego rodzaju informacji.
Konfigurowalne wykresy
Wykresy w systemie CRM możemy konfigurować z dowolnych danych w systemie na różne sposoby - wykresy słupkowe, kołowe itd.
Wgrywanie plików do kartotek
Bezpośrednio we wszystkich kartotekach w aplikacji znajduje się przycisk do dodawania w nich wszelkiego rodzaju plików.
Wgrywanie do kartotek zdjęć bezpośrednio z aparatu
Przycisk aparatu w aplikacji przenosi użytkownika bezpośrednio do aparatu, a po wykonaniu zdjęcia można wrzucić je bezpośrednio do danej kartoteki, komunikatu czy innego miejsca w systemie.
Wysyłka maili
Każdy użytkownik ma w aplikacji swoją skrzynkę e-mail, w której może odbierać, wysyłać i przekazywać wiadomości.
więcej...
Odbiór maili
Każdy użytkownik ma w aplikacji swoją skrzynkę e-mail, w której może odbierać, wysyłać i przekazywać wiadomości.
więcej...
Wewnętrzne przekazywanie maili z notatką
Każdy użytkownik ma w aplikacji swoją skrzynkę e-mail, w której może odbierać, wysyłać i przekazywać wiadomości.
więcej...
Przypomnienia o zadaniach
Przypomnienia z aplikacji o zadaniach, spotkaniach, czy sprawach do załatwienia wyskakują w powiadomieniach telefonu.
Komunikator
Komunikator wewnątrzfirmowy zapewnia ciągłą łączność ze współpracownikami oraz oddziela komunikację zewnętrzną od wewnętrznej.
więcej...
Konfigurowalna strona startowa
Strona startowa może być różna dla danych osób lub grup - możemy skonfigurować na niej dowolne przyciski, wykresy, zestawienia lub linki do konkretnych miejsc w aplikacji.
więcej...
Wykonywanie telefonów z aplikacji
Bezpośrednio w kartotekach i innych miejscach systemu, po kliknięciu numeru telefonu następuje połączenie z danym numerem.
Graficzna prezentacja zmiennych (suwaki, przełączniki)
Asystent rozmów – skrót do kartoteki lub dodawania dzwoniącej osoby
System wyszukuje w bazie CRM numer przy połączeniu przychodzącym i wychodzącym, aby wyświetlić najważniejsze informacje o rozmówcy oraz link do pełnej kartoteki.
więcej...
Sterowanie sesją użytkownika
Dla bezpieczeństwa sesja może być ustawiona na dowolny okres czasu, po którym wymagane jest ponowne zalogowanie. Ponadto możemy również wymusić zakończenie sesji danego użytkownika np. gdy dojdzie do zgubienia lub kradzieży telefonu.
Żółte karteczki i notatki do zdarzeń
Żółte karteczki i inne notatki w systemie ułatwiają zbieranie pomysłów, ustaleń czy szczegółów do konkretnych obiektów.
Skrócone hasło do aplikacji
Przyśpiesza proces logowania, szczególnie w firmach gdzie uzasadniony jest krótki czas trwania sesji, więc użytkownicy często się logują.
Sterowanie głosem
Możesz podyktować notatkę zamiast ją zapisywać, a także sterować aplikację głosem, np. w trakcie prowadzenia pojazdu.
Rejestrowanie lokalizacji pracownika
Aplikacja może śledzić trasy pracowników oraz na bieżąco podawać ich lokalizację.
więcej...
Prezentacja ostatniej lokalizacji pracownika lub jego trasy na mapie
Aplikacja może śledzić trasy pracowników oraz na bieżąco podawać ich lokalizację.
więcej...
Kartoteki kontrahentów
Wprowadzanie informacji jednocześnie do systemu stacjonarnego i mobilnego od ręki, na ekranie smartfona i łatwy dostęp do odpowiednich danych we właściwym czasie.
więcej...
Odrębne kartoteki osób kontaktowych kontrahenta
Każda osoba ma swoją kartotekę, gdzie oprócz podstawowych danych są również wszystkie zdarzenia powiązane z danym kontaktem, takie jak korespondencja e-mailowa, informacje o spotkaniach itd.
Odrębne kartoteki adresów siedzib kontrahenta
Do każdego kontrahenta można przyporządkować więcej niż jeden adres i oznaczać je na różne sposoby, np. główny, do wysyłki faktur itp.
Graficzny terminarz zadań
Wygodne dodawanie, edycja i przesuwanie zadań swoich lub podwładnych, podgląd do określonych kalendarzy współpracowników.
więcej...
Kartoteki zleceń
Pełna informacja o przebiegu każdego zlecenia, łatwy dostęp do powiązanych obiektów w systemie (korespondencji, zadań, komunikatów i innych) oraz wygodne zarządzanie wszystkimi zadaniami.
więcej...
Automatyczna i ręczna rejestracja zdarzeń – historii działań
Zdarzenia zapisywane w kartotece kontrahenta ręcznie (np. spotkania, wysłane oferty) i automatycznie (np. wysłany newsletter, wygenerowana faktura).
Kartoteki transakcji z zestawieniem pozycji
Każda transakcja w osobnej kartotece, łącznie z danymi o kontrahencie, listą wycenionych usług lub produktów i zdarzeniami dotyczącymi danej transakcji.
Kartoteki faktur
Odrębne kartoteki faktur, gdzie znajdują się dotyczące ich podstawowe dane (kiedy wystawiona, dla kogo, na jaką kwotę, termin zapłaty) oraz lista produktów lub usług zawartych na danej fakturze.
Konfigurowalne zestawienia
Wszystkie zestawienia danych w systemie możemy dostosować do potrzeb firmy, zmieniając kolumny, kryteria wyszukiwania, a nawet zmieniając typ pól na takie, które można edytować bezpośrednio w zestawieniu.
Konfigurowalne kartoteki i formularze
Możemy skonfigurować w kartotekach dowolne pola tekstowe, liczbowe, listy wyboru itp., aby umożliwić zbieranie danych specyficznych dla Twojej branży lub firmy. Analogicznie w formularzach również konfigurujemy odpowiednie pola na wprowadzanie różnego rodzaju informacji.
Konfigurowalne wykresy
Wykresy w systemie CRM możemy konfigurować z dowolnych danych w systemie na różne sposoby - wykresy słupkowe, kołowe itd.
Wgrywanie plików do kartotek
Bezpośrednio we wszystkich kartotekach w aplikacji znajduje się przycisk do dodawania w nich wszelkiego rodzaju plików.
Wgrywanie do kartotek zdjęć bezpośrednio z aparatu
Przycisk aparatu w aplikacji przenosi użytkownika bezpośrednio do aparatu, a po wykonaniu zdjęcia można wrzucić je bezpośrednio do danej kartoteki, komunikatu czy innego miejsca w systemie.
Wysyłka maili
Każdy użytkownik ma w aplikacji swoją skrzynkę e-mail, w której może odbierać, wysyłać i przekazywać wiadomości.
więcej...
Odbiór maili
Każdy użytkownik ma w aplikacji swoją skrzynkę e-mail, w której może odbierać, wysyłać i przekazywać wiadomości.
więcej...
Wewnętrzne przekazywanie maili z notatką
Każdy użytkownik ma w aplikacji swoją skrzynkę e-mail, w której może odbierać, wysyłać i przekazywać wiadomości.
więcej...
Przypomnienia o zadaniach
Przypomnienia z aplikacji o zadaniach, spotkaniach, czy sprawach do załatwienia wyskakują w powiadomieniach telefonu.
Komunikator
Komunikator wewnątrzfirmowy zapewnia ciągłą łączność ze współpracownikami oraz oddziela komunikację zewnętrzną od wewnętrznej.
więcej...
Konfigurowalna strona startowa
Strona startowa może być różna dla danych osób lub grup - możemy skonfigurować na niej dowolne przyciski, wykresy, zestawienia lub linki do konkretnych miejsc w aplikacji.
więcej...
Wykonywanie telefonów z aplikacji
Bezpośrednio w kartotekach i innych miejscach systemu, po kliknięciu numeru telefonu następuje połączenie z danym numerem.
Graficzna prezentacja zmiennych (suwaki, przełączniki)
Asystent rozmów – skrót do kartoteki lub dodawania dzwoniącej osoby
System wyszukuje w bazie CRM numer przy połączeniu przychodzącym i wychodzącym, aby wyświetlić najważniejsze informacje o rozmówcy oraz link do pełnej kartoteki.
więcej...
Sterowanie sesją użytkownika
Dla bezpieczeństwa sesja może być ustawiona na dowolny okres czasu, po którym wymagane jest ponowne zalogowanie. Ponadto możemy również wymusić zakończenie sesji danego użytkownika np. gdy dojdzie do zgubienia lub kradzieży telefonu.
Żółte karteczki i notatki do zdarzeń
Żółte karteczki i inne notatki w systemie ułatwiają zbieranie pomysłów, ustaleń czy szczegółów do konkretnych obiektów.
Skrócone hasło do aplikacji
Przyśpiesza proces logowania, szczególnie w firmach gdzie uzasadniony jest krótki czas trwania sesji, więc użytkownicy często się logują.
Sterowanie głosem
Możesz podyktować notatkę zamiast ją zapisywać, a także sterować aplikację głosem, np. w trakcie prowadzenia pojazdu.
Rejestrowanie lokalizacji pracownika
Aplikacja może śledzić trasy pracowników oraz na bieżąco podawać ich lokalizację.
więcej...
Prezentacja ostatniej lokalizacji pracownika lub jego trasy na mapie
Aplikacja może śledzić trasy pracowników oraz na bieżąco podawać ich lokalizację.
więcej...
pl_PLPolski